Integritetspolicy

Hur Mowin behandlar dina personuppgifter kan du läsa om på denna sida.

Innan vi börjar! tre viktiga punkter som detta dokument handlar om.

 1. Vi på Mowin vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
 2. Hur vi på Mowin använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda bästa upplevelse av tjänster och support.
 3. Detta dokument ger dig även förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och inte samlar in. Även vad vi gör med den information vi samlar in.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Mowin är programleverantör av webbaserad orderhantering och tidredovisning, som nedan kallas ”Tjänsten”. Mowin är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av uppgifter i Tjänsten är “Kunden” det registrerade bolaget hos Mowin, vilket kan vara små och medelstora företag samt föreningar. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. I Tjänsten finns rollen “Administratör” som är företrädare för Kunden i Tjänsten med ansvar att lägga upp användare och andra administratörer, tilldela rättigheter och ge instruktioner till Mowin avseende behandlingen av data, inkl. personuppgifter i Tjänsten.

Mowin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du beställer Tjänsten
 • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten du använder Mowin appen
 • du anmäler dig till någon av våra utbildningar/presentationer du har en fråga och/eller kontaktar oss
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för Kund som är en enskild firma eller elev som använder Mowin program under sin utbildning. När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt onlineidentifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, onlineidentifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida Cookies på Mowin på hemsidan.

Vid användningen av Mowin App godkänner du att Mowin får tillgång till din:

 • Kameramobil och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp bilder till Tjänsten och Läsa av streckkoder.
 • Kalender för att kunna skapa en händelse i kalendern när en bokning läggs till i Tjänsten.
 • Platsinformation för att kunna räkna ut avstånd mellan adresser.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Mowin samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål. De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten. Kontaktuppgifter och företagsuppgifter behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av Mowin kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Mowin hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vid användningen av Mowin App godkänner du att Mowin får tillgång till din:

 • Kameramobil och bildgalleri för att du ska kunna ladda upp bilder till Tjänsten och Läsa av streckkoder.
 • Kalender för att kunna skapa en händelse i kalendern när en bokning läggs till i Tjänsten.
 • Platsinformation för att kunna räkna ut avstånd mellan adresser.
 • Ringa, skicka textmeddelande och mejl. För att du enkelt ska kunna återkoppla till kund.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I användningen av vissa program eller funktioner i programmen kan vi komma att dela personuppgifter med underleverantörer till Mowin både inom och utanför EU/EES. Vi delar personuppgifter om användare och kunder mellan bolagen inom koncernen när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig. Väljer du att aktivera en integration till konto i Tjänsten kommer vi att dela de personuppgifter som den integratören kräver, vilket då sker på din begäran.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Mowin sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Mowin radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Uppgifter i Tjänsten raderar administratören, men vid de fall det inte finns en teknisk funktion för radering behöver din administratören kontakta oss. Personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna tills dess att uppföljning är genomförd. En ny uppföljningstid startar efter varje avslutad utbildningskurs. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Mowin har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Prova Mowin gratis!

Prova Mowin med alla funktioner och integrationer helt kostnadsfritt.

Boka genomgång