Fortnox

Mowin erbjuder en koppling till Fortnox som gör det enkelt för dig som hantverkare att vara bäst på administration. Från arbetsorder till faktura i Fortnox är enklare än att starta datorn.

Dubbelarbete på rätt sätt

Medan Mowin och Fortnox arbetar, kan du arbeta med viktigare saker. Att införskaffa system som Mowin och Fortnox så ditt arbetsliv bli enklare. Det blir det verkligen med oss!

Vad gör kopplingen

Kunder - Dina kunder kommer sömlöst synka mellan båda systemen, det är som att du har ett register. Oavsett om du skapar, redigerar eller tar bort en kund i något av systemet så kommer det spegla det andra. Samma register både i Mowin och Fortnox - Ett måste för ett effektivt flöde

Faktura - En arbetsorder i Mowin kan ses som ett underlag som du arbetar med löpande och för in tid, material, resor, dokumentation och mycket mer för att sedan skicka iväg till Fortnox som en färdig faktura

Delfaktura - Ibland tar arbetet lång tid att utföra, då finns Mowin där och stöttar dig. Undertiden arbetet fortlöper så kan personalen lägga in allt som rör dokumentation av arbetsordern och beställa artiklar från grossisten som förs direkt in på arbetsordern. Fast ärendet är pågående så kan du skapa en delfaktura och skicka över till Fortnox och få in pengar under projektets gång. Allt som ingår i fakturan kommer synas i Mowin som fakturerat och personalen kan fortsätta arbetet med att lägga in tid, resa, material mm, till nästa delfaktura. Så snart arbetet är klart så skapar du en slutfaktura och då skickas det sista över till Fortnox.

ROT faktura - En stor del av våra kunder arbetar mot privata sektorn och behöver ha stöd för ROT vid fakturering, självklart löser Mowin detta. Personal på fält kan skapa en egen arbetsorder och fylla i kundens alla uppgifter angående arbetet och ROT-uppgifterna, för att sedan slutföra arbetet och rapportera in underlaget i arbetsordern. Vid fakturering så kommer alla uppgifter hänga med över till Fortnox och ställa in fakturan som hus-arbete.

Grön teknik faktura - Från dag ett hade Mowin stöd för grön-teknik. Om du arbetar med solceller, lagring egenproducerad el eller laddningspunkt elfordon så har Mowin löst funktionen över till Fortnox. Du ser enkelt en sammanställning på arbetsordern av avdraget redan innan fakturan skapas i Fortnox.

Makulera fakturan - Ibland blir det bara fel och då ska det vara enkelt att dra tillbaka och rätta till felet. Om du skapar en faktura som blev fel och tar lång tid att editera direkt i Fortnox så har Mowin stöd för att makulera fakturan, det som händer då är att arbetsordern öppnar sig och fakturan i Fortnox blir makulerad. Nu kan du göra de ändringar som behövs och fakturera arbetsordern igen.

Artiklar - En av de viktigaste funktionerna i Mowin ska självklart fungera tillsammans med Fortnox. Då många av våra kunder har tillgång till flera grossister och vill synka dem till Mowin så har en vanlig kund ungefär 500 000 - 1000 000 artiklar inlästa i Mowin och behöver uppdateras dagligen ibland, det är inget Fortnox hanterar bra. Därför har vi löst det så smidigt att allt sköts i Mowin och artiklar som faktureras över till Fortnox kommer sparas där med rätt pris. Det ger er ett funktionellt artikelregister i Fortnox.

Testa Mowin med ditt Fortnox

Mowin erbjuder en gratis testperiod och i den ingår det möjligheten att koppla till ditt ekonomisystem samt dina grossister. Inom några minuter har du satt igång ett konto på Mowin och kan skapa en arbetsorder och skicka över som en färdig faktura till Fortnox.

Ekonomisystem och fakturering

Fakturaunderlag för ditt ekonomisystem

Mowin fokuserar på att skapa detaljerade fakturaunderlag som gör det enkelt för dig att fakturera. Du kan vara säker på att inga kostnader faller mellan stolarna.

  • Mowin+Fortnox

    Molnbaserad plattform för ekonomi­administration, för småföretag, redovisnings­byråer, föreningar och skolor.

  • Mowin+VismaeEkonomi

    Det webbaserade ekonomi­programmet för dig som vill sköta företagets bokföring och fakturering var och när det passar dig.

  • Mowin+VismaAdministration

    Optimerar ditt företags bokföring och fakturering. Snabb, enkel hantering och rapportering för effektivare affärsprocesser.