Visma Administration

Mowin och Visma Administration förenklar hanteringen av arbetsorder och fakturering

Med Mowin och Visma Administration kan du som företagare smidigt överföra arbetsordrar till fakturor, baserade på det material och de timmar teknikerna rapporterar. Detta system effektiviserar din faktureringsprocess och minskar administrativt arbete markant.

Starta en gratis testperiod och effektivisera din faktureringsprocess

Genom att integrera Mowin med Visma Administration kan du halvera den tid du spenderar på fakturering. Systemet automatiserar överföringen av arbetsorder till fakturor, vilket ger dig mer tid till annat arbete. Funktioner i kopplingen:

Kunder - Direkt när du kopplar ditt Mowin-konto till Visma Administration synkroniseras kundregistret automatiskt. Ändringar i Mowin uppdateras omedelbart i Visma, vilket säkerställer att kundinformation alltid är aktuell.

Faktura - När en arbetsorder är komplett, inklusive rapporterad tid, material, resor och annat, genererar du enkelt en faktura i Mowin. Denna faktura överförs sedan automatiskt till Visma Administration som en färdig faktura.

Delfaktura - För längre projekt tillåter Mowin dig att skapa delfakturor under projektets gång. Detta innebär att du kan fakturera för utfört arbete och material som använts, även innan hela projektet är slutfört. Dessa delfakturor synkroniseras med Visma för enkel hantering.

ROT-faktura - Mowin stödjer även ROT-fakturering direkt från mobilappen, vilket gör det möjligt för dina tekniker att förbereda allt för ROT-avdrag direkt på arbetsplatsen. Denna information överförs smidigt till Visma Administration för korrekt fakturering.

Grön teknik-faktura - Med ökande efterfrågan på gröna tekniklösningar stödjer Mowin fakturering för dessa projekt, inklusive solceller och elbilsladdare. Välj rätt kategori vid fakturering i Mowin, och all nödvändig information följer med till Visma för korrekt fakturering.

Makulering av faktura - Felaktiga fakturor är enkla att hantera med Mowin. Om en faktura behöver korrigeras, kan du makulera den i Visma Administration genom Mowin och sedan redigera arbetsordern för att skapa en ny korrekt faktura.

Artiklar - Mowin hanterar ditt artikelregister effektivt och synkroniserar använda artiklar på arbetsordern med Visma Administration. Detta skapar ett uppdaterat och funktionellt artikelregister som stödjer både statistik och lagerhantering i Visma.

Testa Mowin med Visma Administration

Mowin erbjuder en gratis testperiod där du kan koppla ditt ekonomisystem och dina grossister till Mowin. På bara några minuter kan du komma igång, skapa arbetsordrar och se dem omvandlas till färdiga fakturor i Visma Administration. Starta din gratis testperiod med Mowin nu

Prova Mowin gratis!

Prova Mowin med alla funktioner och integrationer helt kostnadsfritt.

Boka genomgång